CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Base Catchment Modelling in Urban Runoff Simulation

Sven Lyngfelt (Institutionen för vattenbyggnad)
Nordic Hydrology (0029-1277). Vol. 22 (1991), 3, p. 137-148.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The selection of numerical model and the transformation of catchment data into ‘input data’ are two fundamental problems in urban runoff simulation. They are discussed from a general point of view. A numerical solution method for the kinematic wave equations is proposed for base catchment modeling. In connection to this solution a methodology for the generation of input data representing the individual base catchment is presented.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-06.
CPL Pubid: 149652

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vatten i natur och samhälle
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur