CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Urban Runoff Modelling. The Application of Numerical Models Based on the Kinematic Wave Theory Part I,II

Sven Lyngfelt (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985. - 243 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Urban storm water, urban runoff models, overland flow, Kinematic wave, surface roughness, numerical solution, Rational methodDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-06. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 149637

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1985-10-25
Tid: 10.15
Lokal: Studion A-huset
Opponent: Lars Bengtsson

Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A 13


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 542