CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical Detection of Land Mines at FOI

Stefan Sjökvist ; Magnus Uppsäll ; Sten Nyberg ; Anna Linderhed ; Magnus Lundberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Spie Proceedings: Subsurface and Surface Sensing Technologies and Applications III (0277-786X). Vol. 4491 (2001), p. 20-30.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-06-07.
CPL Pubid: 14961

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Optik
Information Technology

Chalmers infrastruktur