CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The design and implementation of a low-power clock-powered microprocessor

W. Athas ; N. Tzartzanis ; W. Mao ; Lena Peterson (Institutionen för signaler och system, Kretskonstruktion) ; R. Lal ; K. Chong ; Joong-Seok Moon ; L. Svensson ; M. Bolotski
IEEE Journal of Solid-State Circuits Vol. 35 (2000), 11, p. 1561-1570.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14958

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kretskonstruktion (1900-2005)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur