CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Negative dependence in sampling

Petter Brändén ; Johan Jonasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Scandinavian Journal of Statistics (0303-6898). Vol. 39 (2012), 4, p. 830-838.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The strong Rayleigh property is a new and robust negative dependence property that implies negative association; in fact it implies conditional negative association closed under external fields (CNA+). Suppose that and are two families of 0-1 random variables that satisfy the strong Rayleigh property and let . We show that {Zi} conditioned on is also strongly Rayleigh; this turns out to be an easy consequence of the results on preservation of stability of polynomials of Borcea & Branden (Invent. Math., 177, 2009, 521569). This entails that a number of important pps sampling algorithms, including Sampford sampling and Pareto sampling, are CNA+. As a consequence, statistics based on such samples automatically satisfy a version of the Central Limit Theorem for triangular arrays.

Nyckelord: Pareto sampling, Rayleigh property, Sampford sampling, uniform spanning treeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-06. Senast ändrad 2016-08-19.
CPL Pubid: 149576

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur