CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of 60 GHz Virtual Cellular Network using Multiple Receiving Antennas

Maxime Flament (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; John M. Cioffi
Proc. of the 4th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications 2001, Aalborg, Denmark p. 129-134. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: 4gw, ofdmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 14957

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur