CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reducera kapitalbindning genom att differentiera servicenivåer

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings från PLAN's forsknings- och tillämpningskonferens 2011 (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Det är rimligt att förvänta sig att sättet att differentiera artiklar, graden av differentiering, typ av servicenivå samt bristkonsekvenser påverkar hur effektiv en servicenivådifferentiering kan bli. Syftet med den studie som redovisas i den här artikeln har varit att analysera i vilken utsträckning detta stämmer och hur mycket behovet av kapitalbindning påverkas. Studien har genomförts med hjälp av simulering. Används cykelservice medför klassificering efter volymvärde lägst säkerhetslager då konsekvenserna av brist är förlorad försäljning medan antal uttag ger lägst lager då konsekvenserna av brist är en fast restorderkostnad. Användning av en klassificeringsmatris baserad på volymvärde och antal uttag respektive på pris och antal uttag ger ytterligare något lägre säkerhetslager. Används i stället fyllnadsgradsservice medför klassificering efter antal uttag lägst säkerhetslager då brist leder till förlorad försäljning och pris lägst säkerhetslager vid fast restorderkostnad. Användning av klassificeringsmatriser ger ingen ytterligare minskning av säkerhetslagret vidförlorad försäljning medan de som baseras på pris och antal uttag medför ytterligare lägre säkerhetslager. Då konsekvenserna av brist är förlorad försäljning är skillnaderna med avseende på säkerhetslagrets storlek försumbara mellan cykelservice och fyllnadsgradsservice. Däremot leder användning av cykelservice till väsentligen lägre säkerhetslager än fyllnadsgradsservice då brister medför en fast restorderkostnad.. Detta gäller vare sig servicenivåerna differentieras eller ej.

Nyckelord: Servicenivå, differentiera, kapitalbindningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-06.
CPL Pubid: 149562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur