CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System implications in designing a 60 GHz WLAN RF front end

Ali Behravan (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Florent Munier (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Maxime Flament (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikrovågsteknik)
Proceedings GHz 2001, Lund, Sweden (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: system-comp, 4gwDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 14955

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Information Technology

Chalmers infrastruktur