CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Driver Interfaces for Electric Vehicles

Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Pontus Andersson ; Susanne Almgren ; Johan Ericsson ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Arne Nåbo
Proceedings of the 3rd International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications, Salzburg, Nov 30 - Dec 2 2011, Tscheligi, M., Kranz, M., Winberg, G., Meschtscherjakov, A., Murer, M., and Wilfinger, D. (eds.) p. 177-184. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: electric vehicles, human-machine interaction, instrument cluster, user interface design, mental modelDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-05. Senast ändrad 2016-04-12.
CPL Pubid: 149519

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur