CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Giftfri miljö och skräpmat

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Kemivärlden Vol. 2005 (2005), 7/8, p. 31.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Kosten dominerar människans exponering för komplexa kemiska ämnen. Medvetenheten om detta är dålig vilket bidrar till att kostrelaterade hälsoproblem negligeras. Krönikan lyfter fram hur risker med vanliga livsmedel kan tydliggöras via koppling till miljömålet giftfri miljö. Socker betonas som ett huvudproblem.

Nyckelord: livsmedel, kost, miljögifter, socker, antioxidanter, folkhälsa


Författaren har länge varit inriktad på miljökemi men har under senare år prioriterat hälsokemi. Krönikan kopplar ihop dessa två världar som alltför sällan möts.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-05. Senast ändrad 2011-12-05.
CPL Pubid: 149511

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Miljökemi
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Hushålls- och kostvetenskap

Chalmers infrastruktur