CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coordination of batches in flexible production

Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Arash Vahidi (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of the 2000 American Control Conference Vol. 4 (2000), p. 2735 -2739.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 14949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur