CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Benchmarking an Algorithm for Petri Net Scheduling

Torbjörn Liljenvall (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proc of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14948

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur