CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att bygga en stad. Vilka värden ligger bakom?

Gustav Lundkvist (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Thomas Polesie ; Asgeir B. Torfason
Göteborg : Bokförlaget BAS, 2011. ISBN: 978-91-7246-310-3.
[Bok]

Företag som bygger hus kan även äga hus. Sådana företag har varit viktiga för Göteborg. Ingvar Kjellberg Fastighets AB är ett av stadens familjeägda fastighetsbolag. I slutet av1960-talet köpte företaget fastigheter runt Kvilletorget på Hisingen i Göteborg. Syftet var en stadsförnyelse. Nu, 40 år efter ny och ombyggnaden, kan vi se hur det blev. Vi visar flera värden i den byggda miljön. Ekonomin kan ses som en av tre faktorer, där tyngd även läggs på hög kvalitet och skötsel av fastigheter tillsammans med en känsla för det sociala livet i, mellan och kring husen. I slutändan kan det ge företaget god ekonomi och nöjda hyresgäster. Vad kan vi lära av Kvillestaden? Vad tar vi med oss in i framtiden? Står denna del av staden kvar om 40 år? Hur ser den ut då?Denna post skapades 2011-12-05. Senast ändrad 2012-01-09.
CPL Pubid: 149464

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Företagsekonomiska institutionen, Redovisning (GU)
Gothenburg Research Institute (GRI) (GU)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur