CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synchronization Algorithms for Iterative Demodulated M-ary DS-CDMA Systems

Pei Xiao (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings IEEE Global Telecommunications Conference, San Antonio, Texas, USA p. 1371-1375. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-03.
CPL Pubid: 14946

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur