CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the finite length DFT of input-output signals of multivariable linear systems

Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. of 39th Conference on Decision and Control, Sydney, Australia (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 14945

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur