CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Conceptualistic Pragmatism in a Risk Assessment Context

Terje Aven ; Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
International Journal of Performability Engineering (0973-1318). Vol. 8 (2012), 3, p. 223-232.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-03. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 149447

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur