CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mistra Urban Futures: Strategic Plan 2012-2015

Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur ; Mistra Urban Futures) ; Henrik Nolmark ; Merritt Polk (Institutionen för globala studier, humanekologi ; Mistra Urban Futures) ; Lars Reuterswärd (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Mistra Urban Futures)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-03. Senast ändrad 2015-03-24.
CPL Pubid: 149445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)
Institutionen för globala studier, humanekologi (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur