CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mistra Urban Futures: Strategic Plan 2012-2015

Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur ; Mistra Urban Futures) ; Henrik Nolmark ; Merritt Polk (Institutionen för globala studier, humanekologi ; Mistra Urban Futures) ; Lars Reuterswärd (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Mistra Urban Futures)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-03. Senast ändrad 2015-03-24.
CPL Pubid: 149445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)
Institutionen för globala studier, humanekologi (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur