CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

StratPlan VA: Strategiska val i VA-planering

Hans Bertil Wittgren ; Anna Nortström ; Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur) ; Magnus Arnell
(2011)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-03.
CPL Pubid: 149443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Vattenteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur