CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulations of trapping of diesel particulate matter in a metallic substrate with protrusions

Henrik Ström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
13th Nordic Symposium on Catalysis, October 5-7, 2008, Göteborg, Sweden (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-12-03. Senast ändrad 2015-05-12.
CPL Pubid: 149441

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Strömningsmekanik
Kemiteknik
Katalys

Chalmers infrastruktur