CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subspace based system identification for an acoustic enclosure

Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; A. Fleming ; S.O.R. Moheimani
Proc. of 9th IEEE International Conference on Control Applications, Anchorage, Alaska (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 14944

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur