CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A semidefinite approach to ARMA estimation

Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Preprints of the 12th IFAC Symposium on System Identification, Santa Barbara, USA (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 14943

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur