CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frequency Domain Identification

Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Preprints of the 12th IFAC Symposium on System Identification, Santa Barbara, USA (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Plenary paperDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-10-10.
CPL Pubid: 14942

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Reglerteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur