CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vector ARMA estimation: A reliable subspace approach

J. Mari ; P. Stoica ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Trans. on Signal Processing Vol. 48 (2000), 7, p. 2092-2104.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 14941

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur