CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On adaptive smoothing of empirical transfer function estimates

A. Stenman F. ; Tony Gustafsson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; D.E. Rivera ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Control Engineering Practice Vol. 8 (2000), 11, p. 1309-1315.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 14940

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur