CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlled Shape Deformations via Medial Profiles

Ghassan Hamarneh (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; T. McInerney
Vision Interface p. 252-258. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-03.
CPL Pubid: 14938

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur