CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flame Front Matching and Tracking in PLIF Images Using Geodesic Paths and Level Sets

Rafeef Abu-Gharbieh (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; C. Kaminski ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Ghassan Hamarneh (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
IEEE Workshop on Variational and Level Set Methods in Computer Vision p. 112-118. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-03.
CPL Pubid: 14937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur