CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of the graph theory in managing power flow in future electric networks

Phuong Nguyen ; Wil Kling ; Giorgos Georgiadis (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Marina Papatriantafilou (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Tuan Le (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Lina Bertling (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Graph Theory, INTECH Open Access Publisher (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-01.
CPL Pubid: 149355

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur