CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generalized dressing method for nonlinear evolution equations describing partially coherent wave propagation in noninstantaneous Kerr media

Tobias Hansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Physical Review E (1539-3755). Vol. 84 (2011), 5, p. 056601.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A generalized dressing method is presented for integration of the nonlinear evolution equation of the coherent density function describing partially coherent wave propagation in a noninstantaneous Kerr media. As an example an exact, partially coherent multisource N-soliton solution is derived. It is also demonstrated how this method is applicable for construction of solutions to the equivalent coupled system of nonlinear Schrodinger equations of the self-consistent multimode theory.

Nyckelord: incoherent spatial solitons, light, shapeDenna post skapades 2011-12-01. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 149351

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur