CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recursive Subspace Identification of Linear and Nonlinear Wienerstate-Space Models

M. Lovera ; Tony Gustafsson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; M. Verhaegen
Automatica Vol. 36 (2000), 11, p. 1639-1650.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 14934

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur