CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MIMO Signal Separation for FIR Channels: a criterion and performance analysis

Henrik Sahlin (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Holger Broman (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Transactions on Signal Processing Vol. 48 (2000), 3, p. 642-649.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 14933

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur