CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of a Caledonian foreland basin in Sweden: petrophysical constraints.

M. Middleton (Institutionen för geologi) ; Eva-Lena Tullborg ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi) ; Lennart Björklund (Institutionen för geologi)
Marine and Petroleum Geology Vol. 13 (1996), p. 407-415.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: foreland basin, Caledonides, DevonianDenna post skapades 2011-11-30.
CPL Pubid: 149325

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur