CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Granitoid magmatism and crustal evolution in the Southwest Baltic Shield.

D.P.F. Derbyshire ; T-S. Brewer ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi) ; K.-I. Åhäll
U.S. Geological Survey Circ. Vol. 112 (1995), p. 39-40.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: crust, evolution, SW SwedenDenna post skapades 2011-11-30.
CPL Pubid: 149323

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur