CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New age constraints for crustal growth and anorogenic evolution, SW Sweden.

K.-I. Åhäll ; J. Connelly ; Lennart Samuelsson ; T.S. Brewer ; J.S. Daly ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi)
Symposium on the Svecofennian Domain and annual meeting of the IGCP 275. 1993, (1993)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: SW Sweden, crustal growth, Sveconorwegian Province


Turku, August 23-25, 1993Denna post skapades 2011-11-30.
CPL Pubid: 149322

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur