CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geochemistry and structural characteristics of post-D2, pre-Sveconorwegian granitoids, southwestern Sweden.

Johan Berglund (Institutionen för geologi) ; Ove Landström ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi)
Geological Survey of Finland, Special Paper 8 Vol. 8 (1989), p. 12.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: geochemistry, pre-Sveconorwegian, granitoids, SW-Sweden


Symposium on Precambrian granitoids, IGCP 217 and 247. University of Helsinki, Aug. 14-17, 1989.Denna post skapades 2011-11-30.
CPL Pubid: 149321

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur