CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aliasing of Polynomial-Phase Signal Parameters

Jakob Ängeby (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Transactions on Signal Processing Vol. 48 (2000), 5, p. 1488-1491.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 14932

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur