CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prospecting for Hot Dry Rock geothermal energy in Sweden.

Kaj Ahlbom (Institutionen för geologi) ; Ove Landström ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi) ; Gustaf Lind (Institutionen för geologi) ; David Malmqvist
Nordic Symposium on Geothermal Energy. CTH/GU, Dept. of Geology. Vol. May 29-31, 1978 (1978), p. 1-14.
[Artikel, forskningsöversikt]

Nyckelord: Geothermal Enery. Hot Dry Rock, prospectingDenna post skapades 2011-11-30.
CPL Pubid: 149317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur