CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydraulisk uppspräckning - teknik för värmeutvinning ur berg samt värmelagring i berg.

Sven Åke Larson (Institutionen för geologi)
Energiforskning - Samhällskonsekvenser. Uppsala Universitet och Stockholms Universitet. Vol. Uppsala 22-26 november 1982 (1982),
[Artikel, forskningsöversikt]

Nyckelord: energilager, bergDenna post skapades 2011-11-30.
CPL Pubid: 149316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur