CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lagring av värme i mark vid låg temperatur

K. Gösta Eriksson (Institutionen för geologi) ; Sven Åke Larson ; Örjan Haag (Institutionen för geologi)
Statens råd för byggnadsforskning (BFR) Vol. R 105:1983 (1982), p. 117-123.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: energilagring, berg,Denna post skapades 2011-11-30.
CPL Pubid: 149315

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur