CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drag Reduction of Heavy Trucks by Active Flow Control of the Wake behind the Trailer

Mohammad El-Alti (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Per Kjellgren (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; L. Hjelm ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Svenska Mekanikdagar 13-15 June 2011 Chalmers Göteborg p. 74. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-30.
CPL Pubid: 149312