CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Nonconformances on the Aerodynamic Performance of the Low Pressure Turbine Outlet Guide Vanes

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; R. Ramos Alonso ; J. Larsson ; S. Ore
Progress in flight physics. Eds. Ph. Reijasse, D. Knight, M. Ivanov, and I. Lipatov. EUCASS advances in aerospace sciences book ser p. 133-146. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-30. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 149310

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur