CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistical Analysis of a Signal Separation Method Based on Second Order Statistics

Tony Gustafsson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Ulf Lindgren (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Henrik Sahlin (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Transactions on Signal Processing Vol. 49 (2001), 2, p. 441-444.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 14931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur