CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of the incipient spot breakdown controlled by riblets

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; G.R. Grek ; V.V. Kozlov ; Yu.A. Litvinenko
Progress in flight physics. Eds. Ph. Reijasse, D. Knight, M. Ivanov, and I. Lipatov EUCASS advances in aerospace sciences book ser p. 519-530. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-30. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 149309

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik
Strömningsmekanik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur