CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lokalisering och bedömning av geotermiska energimagasin i kristallin berggrund

Ove Landström ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi) ; Gustaf Lind (Institutionen för geologi) ; David Malmqvist
CTH/GU, Geologiska institutionens Ser.B Vol. B 104 (1978),
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Heat flow, Heat production, geothermal gradient, U, ThDenna post skapades 2011-11-30.
CPL Pubid: 149299

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur