CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geothermal investigations in the Bohus granite area in southwestern Sweden

Ove Landström ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi) ; Gustaf Lind (Institutionen för geologi) ; David Malmqvist
Tectonophysics Vol. 64 (1980), p. 131-162.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Heat flow, Geothermal gradientDenna post skapades 2011-11-30.
CPL Pubid: 149290

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur