CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Data Reduction for Signals Observed in Spatially Colored Noise

Jonny Eriksson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Signal Processing Vol. 80 (2000), 9, p. 1823-1831.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 14929

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur