CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of Iterative DS-CDMA M-ary Demodulation in the Presence of Synchronization Errors

Pei Xiao (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings Vehicular Technology Conference Spring 2001, Rhodes, Greece p. 1703-1707. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14927

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur