CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Iterative demodulation of orthogonal signaling formats for DS-CDMA

Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Scott L. Miller
Proceedings IEEE International Conference on Communications p. 1457-1461. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14925

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur