CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Data Reduction in Spatially Colored Noise using a Virtual Uniform Linear Array

Jonny Eriksson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proceedings of the 2000 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Istanbul, Turkey Vol. 5 (2000), p. 3073-3076.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 14924

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur