CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximal operators for the holomorphic Ornstein-Uhlenbeck semigroup

Jose Garcia-Cuerva ; Giancarlo Mauceri ; Stefano Meda ; Peter Sjögren (Institutionen för matematik)
J. London Math. Soc. (2) Vol. 67 (2003), p. 219-234.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-30. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 149236

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur