CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feature Set Selection for Impulse Radar Based Landmine Detection

Håkan Brunzell (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proceedings of IGARSS 2000. IEEE 2000 International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Hawaii, USA Vol. 1 (2000), p. 23-25.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 14922

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur